Sluit Logo We Coach

Verzuimkosten worden teruggedrongen met 1000€ tot 1700€ per werknemer/per jaar

Volgens de “Whitepaper Absenteïsme 2017 – Securex”  bedraagt de directe kostprijs van 1 dag absenteïsme 220€ voor een arbeider en 337€ voor een bediende.
Gebaseerd op de gegevens van Securex, de RSZ en het Federaal Planbureau.

De indirecte kosten van absenteïsme liggen 2,5 tot 3x hoger dan de directe kosten. Indirecte kosten zijn te wijten aan ... overuren, interimkosten, extra administratie, lagere productiviteit en kwaliteit, langere leveringstermijnen ...
Op basis van meerdere wetenschappelijke onderzoeken en een studie uitgevoerd door Securex HR Research

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en besparingen van bewegings/voedingsprogramma’s in het bedrijfsleven, becijferen gemiddelde dalingen van het verzuim met 3 tot 6,5 dagen per deelnemer/jaar, met uitschieters tot 20 dagen minder verzuim.

Ga zelf aan de slag met de regel van drie en bereken hoeveel u kan besparen in uw bedrijf.

Duik in ons Aanbod om een totaal overzicht te krijgen van onze WeCoach dienstverlening..

Neem vandaag nog contact met ons op

Delen op