Sluit Logo We Coach

Cookie- en privacybeleid

Cookie- en privacybeleid

WeCoach gaat met het grootste respect om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

WeCoach is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Indien u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact met ons opnemen via de contactpagina op de website.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van onze aangeboden dienstverlening (zie aanbod) of indien u contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten en producten die we aanbieden en verlenen. Zo zijn de verzamelde gegevens, welke via de contactpagina verworven worden, anders dan de gegevens die we verzamelen voor bv een Health Screening of Online Health Traject.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt of om een dienst te verlenen die uw werkgever bij ons aanvraagt, waarbij u door uw deelname/gebruik aan/van onze dienstverlening, expliciet ons de toestemming geeft, uw persoonsgegevens te mogen verwerken, zonder dat u daarvoor specifieke acties dient te ondernemen.

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten en producten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten of zolang dat wij menen vanuit marketing- of wettelijke overwegingen dat het nuttig/noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. Het gaat uitsluitend over dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten leveren. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. WeCoach heeft volstrekt geen verantwoordelijkheid, noch zicht op de verwerking van uw gegevens door derden, maar hanteert de grootste zorg en voorzichtigheid in de keuze en samenwerking met de zogenaamde derde partijen.
Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens overdragen, dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan dergelijke derden alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

Wat zijn uw rechten?

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoons gegevens of deze wenst te wijzigen, volstaat het contact op te nemen met WeCoach via de contactpagina of via info@wecoach.be. Een bewijs van uw identiteit is wel noodzakelijk.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website. WeCoach maakt voor haar website en andere online/offline toepassingen, gebruik van de standaard beveiligingsmethoden in onze industrie, doch kan niet garanderen dat misbruik 100% uitgesloten is. Wij raden u dan ook aan zelf de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot het geheim houden van wachtwoorden, en het delen van info.

Op dit moment maken we geen gebruik van cookies. Mocht ons beleid in de toekomst wijzigen, zal hierover in deze rubriek melding gemaakt worden.

Lees ook onze "Algemene Voorwaarden  & Disclaimer"