Sluit Logo We Coach
Terug naar aanbod

Active Lifestyle Traject

Het Active Lifestyle Traject  (4 weken) is een unieke vorm van individuele online coaching, gecombineerd met een spel element (gamification), gebaseerd op de mix van 3 beproefde strategieën :

  • Nudging
  • Habit creation
  • Community building

Het doel is een duurzame, gezonde, actieve leefstijl te behalen en behouden, met de nadruk op "verantwoord dagdagelijks bewegen".

Hoe vertalen we dit alles naar de praktijk?
Het antwoord ligt in de WeCoach app.
Via dagelijkse gezondheidsinfo (beweging, voeding, mentale veerkracht, slaap ...) en daaraan gekoppelde acties, handig verpakt in wekelijkse gezondheidsthema's, worden kleine en grote gedragsprikkels aangereikt en gestimuleerd. 
Het afvinken van deze volbrachte opdrachten versterkt het zelfvertrouwen en de overtuiging dat elke stap die gezet wordt, een stap dichter bij een actieve, gezonde leefstijl is.

De sleutel tot het succes ligt echter in de opvolging van de compliance : Follow-up & Motivatie
Hierin onderscheidt de WeCoach app zich van andere gezondheidsapps. 
Opvolging, motivering en bijsturing gebeuren zowel groepsgewijs, maar zeker ook individueel, via de handige chatfunctie. Het besef dat er achter de schermen ook iemand is die voor dat extra duwtje in de rug zorgt, doet wonderen.

Extra Troeven: 

  • Een groeps challenge (gamification) in de vorm van een picture challenge, voor groepsdynamiek en groepsengagement.
  • Mini workout doorheen het traject.
  • Koppeling met Google Fit en Apple Gezondheid

 

Delen op